Welzijn op Recept

Welzijn op Recept is een aanpak gericht op uw welzijn zonder dat hier een medische behandeling voor nodig is. Als u bijvoorbeeld last heeft van vermoeidheid, nekpijn, stress, angst of somberheid zonder medische noodzaak, kunnen onderliggende sociaal-maatschappelijke uitdagingen hierbij een rol spelen, zoals het verlies van een dierbare of werk. Een Welzijnscoach helpt bij het ontdekken van deze onderliggende niet-medische problemen en ondersteunt bij het vinden van passende activiteiten en sociale ondersteuning in uw wijk.


Wat kunt u verwachten?

Tijdens een intakegesprek met de Welzijnscoach gaat u samen op zoek naar uw wensen, behoeften en mogelijkheden. Op basis hiervan wordt gezocht naar een geschikte activiteit in uw eigen wijk, zoals vrijwilligerswerk, samen eten, deelnemen aan een wandelgroepje of creatieve activiteiten. Als blijkt dat er andere uitdagingen zijn die (eerst) aangepakt moeten worden, zoals financiële problemen of huisvestingsproblemen wordt daar ook naar gekeken.

Goed om te weten

De focus ligt op het ontdekken en benutten van uw mogelijkheden en talenten, niet op het oplossen van eventuele psychische problemen. Voor ondersteuning bij psychische klachten die uw dagelijkse leven beïnvloeden, zoals relatieproblemen of werkgerelateerde stress, wordt aangeraden om contact op te nemen met een professionele hulpverlener, zoals een ergotherapeut, psycholoog of huisarts.


Kosten en vergoeding

Deelname aan Welzijn op Recept is volledig kosteloos. Er is geen verzekering voor nodig.


Deelnemersvoorwaarden

Om deel te nemen moet u 18 jaar of ouder zijn en in Nederland wonen.


Aanmeldproces

Nadat u heeft gekozen voor Welzijn op Recept neemt een Welzijnscoach binnen enkele werkdagen contact met u op voor een kort intakegesprek. Daarna wordt een inspiratiesessie met u gepland, waarin uw behoeften verder worden besproken en er wordt gekeken naar een passende activiteit die bij u past.