Over ons

Lees hier alles over Beter Verwijs.

Beter Gezond

Het leefstijlverwijsplatform ‘Beter Verwijs’, is een initiatief van de organisatie Beter Gezond (onderdeel van Radboudumc). Beter Gezond wil dat patiënten naast de curatieve behandeling duurzaam worden geholpen met hun leefstijl. Dat start in de spreekkamer met het agenderen van leefstijl en daarna, indien nodig, met het verwijzen naar de juiste leefstijlbegeleiding. Zorgverleners spelen hierin een belangrijke rol. De patiënt verwacht het leefstijlgesprek vanuit de zorgverlener; de witte jas heeft nog altijd een stimulerend effect. Een gesprek alleen is voor de meeste patiënten echter onvoldoende om hun leefstijl blijvend te veranderen. Daarom faciliteert Beter Gezond in trainingen voor de zorgverlener om het leefstijlgesprek te kunnen voeren en directe verwijsmogelijkheden via Beter Verwijs. Het uitgangspunt bij alles wat Beter Gezond ontwikkelt is het ontzorgen van de zorgverlener.

Meer informatie over Beter Gezond

Beter Verwijs

Hoe is Beter Verwijs ontstaan?
Er ontbreekt een overzicht van goed aangeschreven en relevante leefstijlbegeleidingen met een landelijke dekking. Patiënten willen graag zelf aan de slag met leefstijl, maar weten vaak niet hoe. En de zorgverlener weet niet altijd wat er allemaal mogelijk is op het gebied van leefstijlbegeleiding in de omgeving van de patiënt. Op Beter Verwijs komt dit samen: hét landelijke leefstijlverwijsplatform voor elke zorgverlener in Nederland. Beter Verwijs maakt het voor elke zorgverlener super eenvoudig om patiënten te verwijzen naar de juiste leefstijlbegeleiding in de eerste en nulde lijn (sociale domein). Het verwijsplatform fungeert als brugfunctie tussen het medische en sociale domein waardoor meer patiënten vanuit de zorg worden geholpen met leefstijlverandering.

Betrouwbare en toegankelijke leefstijlbegeleiding voor elke patiënt
Er zijn buurtsportcoaches, leefstijlcoaches en andere leefstijlprogramma’s zoals stoppen‐met‐roken programma’s die bedoeld zijn om patiënten in hun eigen omgeving te begeleiden naar een gezondere leefstijl. Om iedere patiënt ongeacht woonplaats te kunnen voorzien, de kwaliteit te borgen en de financiële drempel voor patiënten weg te nemen, richt Beter Verwijs zich op leefstijlbegeleidingen met een landelijk bereik die zijn ingekocht door zorgverzekeraars of gemeenten. Hierdoor worden ze volledig tot grotendeels vergoed.

Vanuit de behoefte van de patiënt
Beter Verwijs koppelt de behoefte van de patiënt om aan haar leefstijl te werken aan een passende leefstijlbegeleiding. Beter Verwijs gelooft dat hoe beter de begeleiding aansluit op de motivatie en behoefte van de patiënt, hoe succesvoller het vervolg zal zijn. De zorgverlener doet een voorzet, maakt leefstijl kort bespreekbaar (volgt daar eventueel een training voor) én meldt de patiënt aan op Beter Verwijs. De patiënt bepaalt daarna zelf of  zij een keuze gaat maken voor hulp bij leefstijlbegeleiding en welke hulp dat wordt.

Leefstijlbegeleidingen
De leefstijlprogramma’s vallen onder specifieke leefstijlthema’s en zijn conform het Leefstijlroer van Vereniging Arts en Leefstijl vormgegeven: beweging, voeding, ontspanning, slaap, middelen (o.a. roken en alcohol) en verbinding.

 

“Verwijzen naar leefstijlbegeleiding moet super simpel zijn, met slechts enkele handelingen. Lange verwijsbrieven zijn niet meer van deze tijd.”
– Rogier Verstralen, projectleider Beter Gezond

Nieuwsbrief 
Wilt u op de hoogte blijven van deze ontwikkelingen? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief.

Vragen?
Bekijk onze veelgestelde vragen met antwoorden op vragen over wie is Beter Gezond, deelname aan leefstijlbegeleidingen, AVG (privacy), bekostiging, het aanbod voor zorgverleners, et cetera. Heeft u een vraag waar wij nog geen antwoord op hebben? Stuur dan een e-mail naar beterverwijs@radboudumc.nl

Beter Gezond | Beter Verwijs
Verbinder in leefstijl