Veelgestelde vragen

In de veelgestelde vragen hopen we antwoord te geven op de meeste vragen.

Achtergrond Beter Verwijs 

 • Wie is de bedenker / oprichter van Beter Verwijs?
  Beter Verwijs is een initiatief van Beter Gezond, onderdeel van het Radboudumc. Beter Gezond en daarmee het Radboudumc, faciliteert dit verwijsplatform omdat het wil bijdragen aan leefstijl en preventie in de zorg. Niet alleen voor het Radboudumc, maar voor alle ziekenhuizen in Nederland.
 • Wat is het verband tussen Radboudumc en Beter Gezond?
  Beter Gezond en dus Beter Verwijs is uitgedacht onder de vleugels van het Radboudumc. Radboudumc is eigenaar van Beter Gezond en daarmee Beter Verwijs.
 • Door wie wordt Beter Verwijs beheerd en onderhouden?
  Door Team Beter Gezond (onderdeel van Radboudumc), onder leiding van prof. dr. Bart Kiemeney, afdelingshoofd Department for Health Evidence Radboudumc.
 • Hoe wordt Beter Verwijs gefinancierd?
  Beter Verwijs wordt gefinancierd met subsidiemiddelen.

Algemeen

 • Is het platform alleen voor mensen die ‘ziek’ zijn?
  Dit is niet heel zwart wit. Het platform biedt leefstijlbegeleiding voor geïndiceerde en zorggerelateerde preventie. Oftewel: naast zieke mensen is het ook geschikt voor mensen die in het ziekenhuis komen met een gebroken arm en bijvoorbeeld overgewicht hebben en daar iets aan willen doen. Zie de website van RIVM wat deze begrippen inhouden.
 • Mag ik mijn collega’s motiveren om het verwijsplatform ook te gebruiken?
  Leuk dat u zo enthousiast bent! U mag ze zeker informeren over Beter Verwijs. Als er nog vragen zijn over het gebruik, kunnen ze bij ons terecht via: beterverwijs@radboudumc.nl
 • Brengt het voor onze afdeling kosten met zich mee als we patiënten verwijzen via Beter Verwijs? 
  Nee. Het gebruik van Beter Verwijs is voor zorgverleners én patiënten volledig kosteloos. De kosten voor de feitelijke leefstijlbegeleiding die voor patiënten op het platform worden aangeboden, worden volledig tot grotendeels vergoed door de zorgverzekeraar of gemeente. Soms geldt een eigen risico. Per leefstijlbegeleiding vindt u de deelnamevoorwaarden.

Laaggeletterdheid

 • Is Beter Verwijs ook toegankelijk voor laaggeletterden?
  Beter Verwijs is daar in deze fase nog niet op ingericht.  Beter Verwijs bevindt zich momenteel in een doorontwikkelfase. Deze fase is bedoeld om laagdrempelig te kunnen starten en te testen om ervaring op te doen om vanuit daar te kunnen doorontwikkelen. Een voorbeeld van een doorontwikkeling is om verdieping aan het platform te brengen op het gebied van laaggeletterdheid of bijvoorbeeld  anderstaligen. U kunt nu ook samen alle stappen doorlopen. Kies onderaan bij ‘aanmelden’ voor de optie: nu samen met patiënt invullen. Op deze manier hoeft uw patiënt zelf thuis geen keuze meer te maken voor een leefstijlbegeleiding, maar doen jullie dit samen.
 • Is Beter Verwijs ook in een andere taal beschikbaar? 
  Beter Verwijs is momenteel alleen in het Nederlands beschikbaar. Dit kan in de toekomst veranderen.

Toegang

 • Is het platform exclusief voor zorgverleners?
  Ja, dat klopt. Middels het verwijsplatform beogen we zorgverleners in de tweede en derdelijnszorg handelingsperspectief te geven op het gebied van leefstijl en preventie. Tijdens de pilotfase richten we ons daarom specifiek op deze groep zorgverleners. Zorgverleners uit de eerstelijnszorg kunnen het platform in principe ook gebruiken. Nog even geduld, want daar zullen we ons in een latere fase specifiek op richten. Dan vragen we bij deze groep de gebruikerservaringen op voor een doorontwikkeling.
 • Is er vanuit het EPD een mogelijk om meteen op Beter Verwijs te komen?
  Dit is nog niet mogelijk. Hier wordt wel aan gewerkt.

Aanmelden

 • Moet ik de wensen en behoeften van mijn patiënt eerst ophalen en helder hebben?
  Het aanmeldingsproces is zo ingericht dat u de patiënt in principe alleen hoeft aan te melden. De patiënt doorloopt zelf (thuis) het aanmeldingsproces en maakt op basis van zijn of haar eigen wensen en behoeften een keuze voor een leefstijlthema én begeleiding. Een voorbeeld: een patiënt rookt, maar voelt er meer voor om te starten met bewegen. Dan kan daarvoor worden gekozen. Stoppen met roken kan wellicht later als hij / zij er klaar voor is. We volgen de intrinsieke motivatie van de patiënt. Vaak is dat gewoon een gevoel wat op dat moment speelt bij de patiënt.
 • Wat gebeurt er nadat ik de patiënt heb aangemeld?
  Deze stappen leest u terug op de homepagina van Beter Verwijs. Stap 1: aanmelding door zorgverlener. Stap 2: De patiënt kiest vervolgens zelf (thuis) een leefstijlthema en begeleiding. Stap 3: Beter Verwijs koppelt de patiënt aan de gekozen leefstijlbegeleiding. Stap 4: De leefstijlbegeleider neemt contact op met de patiënt.
 • Wat gebeurt er als de patiënt geen keuze maakt?  
  Dat is jammer, maar heeft vaak een reden. De patiënt kan zelf al stappen hebben ondernomen, is niet (meer) gemotiveerd of kan het (tijdelijk) niet opbrengen. Na een week ontvangt de patiënt automatisch een herinnering met het bericht dat hij / zij nog geen keuze heeft gemaakt voor een leefstijlbegeleiding. Dit gebeurt daarna nog twee keer (na elke week). Na de derde herinnering wordt de patiënt automatisch afgemeld.  De patiënt heeft gedurende het proces ook zelf de mogelijkheid om zichzelf af te melden.
 • Kan een patiënt zichzelf ook aanmelden? Stel: iemand wil stoppen met roken?
  Voor nu focussen we ons op het bieden van handelingsperspectief aan de zorgverlener op het gebied van leefstijl en preventie. De zorgverlener meldt de patiënt daarom samen aan in de spreekkamer. Mocht de patiënt niet in staat zijn de stappen daarna zelf thuis te doorlopen en een keuze te maken voor een leefstijlthema en begeleiding, dan kunt u als zorgverlener ook het hele proces samen doorlopen.

Leefstijlbegeleiding

 • Zijn de leefstijlbegeleidingen er voor elke patiënt in elke plaats?
  Ja, de leefstijlbegeleidingen op het platform hebben een landelijke dekking.
 • Aan wat voor leefstijlbegeleidingen kan ik denken per leefstijlthema? 
  Alle beschikbare leefstijlbegeleidingen zijn te vinden op Beter Verwijs onder het kopje ‘Leefstijlbegeleidingen‘.
 • Voor hoeveel leefstijlbegeleidingen kan mijn patiënt zich inschrijven?
  De patiënt kan zich momenteel voor één leefstijlbegeleiding tegelijkertijd aanmelden.
 • Wat zijn de wachttijden voor een patiënt om te starten met leefstijlbegeleiding?
  Nadat de patiënt (samen met u) de volledige aanmeldingsprocedure heeft afgerond en een leefstijlbegeleiding heeft uitgekozen, neemt de gekozen leefstijlbegeleider binnen enkele werkdagen contact op  met de patiënt voor het maken van een afspraak. Die afspraak zal vervolgens zo snel mogelijk plaatsvinden.
 • Wat kost deelname aan een leefstijlbegeleiding?
  Doordat alle leefstijlbegeleidingen zijn ingekocht door zorgverzekeraars of gemeenten, zijn ze volledig tot grotendeels vergoed voor de patiënt. Soms is er sprake van een eigen risico, echter in het geval van tweede- of derdelijns patiënten, is deze meestal reeds aangesproken. De leefstijlbegeleiding bespreekt de mogelijke bijzonderheden altijd met de patiënt tijdens de intake zodat hij niet voor verrassingen komt te staan.
 • Waar vind ik meer informatie over de leefstijlbegeleidingen?
  In het menu op www.beterverwijs.nl kunt u bij ‘Leefstijlbegeleidingen‘ zien welke interventies er beschikbaar zijn.  Hier kunt u meer uitleg vinden (met soms een video) over de interventie.
 • Ik weet een goede leefstijlbegeleiding, kan deze worden toegevoegd aan Beter Verwijs?
  Super! Laat het ons graag weten via beterverwijs@radboudumc.nl dan kijken we ernaar.
 • Ik zie alleen landelijke begeleidingen. Komen er ook lokale of regionale begeleidingen bij?
  Op termijn worden ook regionale en lokale leefstijlbegeleiding toegevoegd aan het platform.
Kwaliteit
 • Hoe zijn / worden leefstijlbegeleidingen geselecteerd en gekozen?
  Om iedere patiënt ongeacht woonplaats te voorzien, de kwaliteit te borgen en de financiële drempel voor patiënten weg te nemen, richt Beter Verwijs zich op leefstijlbegeleidingen met een landelijk bereik en die zijn ingekocht (en dus vergoed) door zorgverzekeraars of gemeenten.
 • Hoe weet ik dat de leefstijlbegeleider de juiste zorg levert?
  Om de kwaliteit te borgen richt Beter Verwijs zich op leefstijlbegeleidingen die zijn ingekocht (en dus goedgekeurd) door zorgverzekeraars of gemeenten.

Terugkoppeling

 • Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van de voortgang van de patiënt, kan dat?
  Momenteel informeren we de zorgverlener alleen zodra er een keuze is gemaakt door de patiënt voor een leefstijlbegeleiding. In de komende periode gaan we inventariseren of er behoefte is aan meer informatie en terugkoppeling. Wat veel zorgverleners (gebruikers) nu als tijdelijke oplossing doen, is een eigen aantekening maken in het EPD van de patiënt. Zo kunt u er tijdens de volgende afspraak  naar vragen.

Privacy

 • Welke gegevens van de patiënt worden er gevraagd? 
  In de eerste aanmeldfase (die u samen met de patiënt doorloopt), worden naam, e-mailadres en telefoonnummer van de patiënt gevraagd. De patiënt ontvangt dan persoonlijk een email met vervolgvragen die de patiënt buiten de spreekkamer (meestal thuis) kan voltooien. Aan het einde van deze tweede fase wordt, afhankelijk van de leefstijlbegeleiding gevraagd om aanvullende (niet-medische) gegevens, zoals de resterende NAW-gegevens, zorgverzekeraar, motivatie en bijzonderheden.

Trainingen

 • Hoe / waar kan ik een training volgen om het leefstijlgesprek aan te gaan?
  Er zijn verschillende trainingen en e-learnings beschikbaar die geschikt zijn voor elke zorgverlener in Nederland. Hierin leert u de basisvaardigheden van het leefstijlgesprek. Bekijk hier de mogelijkheden.

Vragen of opmerkingen

 • Ik of een patiënt heeft een vraag of opmerking over Beter Verwijs, waar kan ik terecht?
  U kunt alle vragen direct mailen naar: beterverwijs@radboudumc.nl. Interesse of vragen vanuit ziekenhuizen, afdelingen of zorgketen? Dan kunt u ook een belverzoek aanvragen met Rogier Verstralen, projectleider Beter Gezond via beterverwijs@radboudumc.nl