Veelgestelde vragen

Hier vindt u antwoord op de meest gestelde vragen.

Initiatief

 • Wie is de bedenker / oprichter van Beter Verwijs?
  Beter Verwijs is een initiatief van Beter Gezond, onderdeel van het Radboudumc. Beter Gezond en daarmee het Radboudumc, faciliteert dit verwijsplatform omdat het wil bijdragen aan leefstijl en preventie in de zorg. Niet alleen voor het Radboudumc, maar voor alle ziekenhuizen in Nederland.

 

 • Wat is het verband tussen Radboudumc en Beter Gezond?
  Beter Gezond en dus Beter Verwijs is uitgedacht onder de vleugels van het Radboudumc. Radboudumc is eigenaar van Beter Gezond en daarmee Beter Verwijs.

 

Toegang en gebruik 

 • Voor wie is Beter Verwijs bedoeld? 
  Voor alle zorgverleners in Nederland. In de eerste fase richt Beter Verwijs zich op zorgverleners uit het ziekenhuis (tweede- en derde lijn). Daarna wordt verder doorgezet naar andere zorgverleners in de eerste lijn.

 

 • Mag ik mijn collega’s motiveren om het verwijsplatform ook te gebruiken?
  Leuk dat u zo enthousiast bent! U mag ze zeker informeren over Beter Verwijs. Belangrijk is echter wel dat zij hier niet direct gebruik van kunnen maken. Beter Verwijs bevindt zich nog in een pilotfase, waarbij we gedoseerd, met kleine groepen zorgverleners Beter Verwijs testen. Kunnen uw collega’s niet wachten om ook ervaring op te doen? Dan nemen wij graag contact met ze. Laat ons graag de namen, functies en mailadressen van uw collega’s weten: beterverwijs@radboudumc.nl

 

 • Is het platform exclusief voor zorgverleners?
  Ja, dat klopt. Middels het verwijsplatform beogen we zorgverleners in de tweede en derdelijnszorg handelingsperspectief te geven op het gebied van leefstijl en preventie. Tijdens de pilotfase richten we ons daarom specifiek op deze groep zorgverleners. Zorgverleners uit de eerstelijnszorg kunnen het platform in principe ook gebruiken. Nog even geduld, want daar zullen we ons in een latere fase specifiek op richten. Dan vragen we bij deze groep de gebruikerservaringen op voor een doorontwikkeling.

 

 • Wat is de rol van de huisarts bij een verwijzing via Beter Verwijs?
  De huisarts heeft op dit moment geen rol bij Beter Verwijs. Alle aanmeldingen worden direct doorgezet naar de, door de patiënt gekozen, leefstijlbegeleider. Indien gewenst kan de zorgverlener of patiënt zelf de huisarts informeren. Voor de doorontwikkeling van het verwijsplatform wordt de behoefte onderzocht om huisartsen in bepaalde situaties automatisch te informeren vanuit het platform.

 

 • Is er vanuit het EPD een mogelijk om meteen op Beter Verwijs te komen?
  Dit is nog niet mogelijk. Hier wordt wel aan gewerkt.

Patiënten 

 • Is Beter Verwijs toegankelijk voor elke patiënt?
  Beter Verwijs is in de pilotfase gericht op mensen die digitaal- en taalvaardig zijn. De pilotfase is bedoeld om laagdrempelig te kunnen starten en te testen om ervaring op te doen voor doorontwikkeling. Daarna gaan we verdieping aanbrengen hoe het platform ook meer geschikt wordt voor mensen die minder digitaal- en taalvaardig zijn. Dit doen we met behulp van patiëntenparticipatie.

 

 • Kan een patiënt zichzelf ook aanmelden? Stel: iemand wil stoppen met roken?
  Deze mogelijkheid is er (nog) niet. Voor nu focussen we ons op het bieden van handelingsperspectief aan de zorgverlener op het gebied van leefstijl en preventie.

 

 • Mijn patiënt beheerst de taal onvoldoende of kan moeizaam met computers omgaan, maar wil wel geholpen worden met zijn leefstijl. Hoe kan ik helpen?
  Dit heeft onze aandacht en we willen het platform zeker ook voor deze groep geschikt maken. Zo ver zijn we alleen nog niet. Als tijdelijke oplossing raden we u aan om het volledige aanmeldingsproces samen met de patiënt door te lopen. Het kost u als zorgverlener dan iets meer tijd, maar uw patiënt is dan wel geholpen.

 

 • Is Beter Verwijs ook in een andere taal beschikbaar? 
  Nog niet. Na de pilotfase gaan we hier mogelijk mee aan de slag.

 

Aanmelden

 • Moet ik de wensen en behoeften over leefstijlverandering van mijn patiënt eerst ophalen? 
  Het aanmeldingsproces is zo ingericht dat u de patiënt in principe alleen hoeft aan te melden. De patiënt doorloopt zelf (thuis) het aanmeldingsproces en maakt op basis van zijn of haar eigen wensen en behoeften een keuze voor een leefstijlthema én begeleiding. Een voorbeeld: een patiënt rookt, maar voelt er meer voor om te starten met bewegen. Dan kan daarvoor worden gekozen. Stoppen met roken kan wellicht later als hij / zij er klaar voor is. We volgen de intrinsieke motivatie van de patiënt. Vaak is dat gewoon een gevoel wat op dat moment speelt bij de patiënt. Sinds kort is het ook mogelijk om de gehele keuze van leefstijlthema én begeleiding samen met uw patiënt te doorlopen.

 

 • Wat gebeurt er nadat ik de patiënt heb aangemeld?
  Deze stappen leest u terug op de homepage van Beter Verwijs. Na stap 1, aanmelden volgende deze stappen:
  Stap 2: De patiënt kiest vervolgens zelf (thuis) een leefstijlthema en begeleiding.
  Stap 3: Beter Verwijs controleert de gegevens en koppelt de patiënt aan de gekozen leefstijlbegeleiding.
  Stap 4: De leefstijlbegeleider neemt contact op met uw patiënt.
  Het is sinds augustus  ook mogelijk om het proces samen met uw patiënt te doorlopen. In dat geval: Stap 1: uw patiënt aanmelden via Beter Verwijs. Stap 2: samen met uw patiënt kiest u een leefstijlthema en leefstijlbegeleiding. Stap 3: controle gegevens door Beter Verwijs de. Stap 4: leefstijlbegeleider neemt contact op met de patiënt.

 

 • Wat gebeurt er als de patiënt zich niet verder zelf aanmeldt?
  Na een week ontvangt de patiënt automatisch een herinnering met het bericht dat hij / zij nog geen keuze heeft gemaakt voor een leefstijlbegeleiding. Na twee weken wordt er telefonisch contact opgenomen door Team Beter Gezond om te informeren naar vragen of eventuele weerstand zodat we ervan kunnen leren voor verbetering. Mogelijk vervolgt de patiënt dan alsnog de aanmelding.

 

 • Is het platform alleen voor mensen die ‘ziek’ zijn?
  Dit is niet heel zwart wit. Het platform biedt leefstijlbegeleiding voor geïndiceerde en zorggerelateerde preventie. Oftewel: naast zieke mensen is het ook geschikt voor mensen die in het ziekenhuis komen met een gebroken arm en bijvoorbeeld overgewicht hebben en daar iets aan willen doen. Zie de website van RIVM wat deze begrippen inhouden.

Leefstijlbegeleiding

Algemeen
 • Zijn de leefstijlbegeleidingen er voor elke patiënt in elke plaats?
  Ja, de leefstijlbegeleidingen op het platform hebben een landelijke dekking.

 

 • Kan mijn patiënt zich voor meerdere leefstijlbegeleidingen aanmelden?
  De patiënt kan zich momenteel voor één leefstijlbegeleiding tegelijkertijd aanmelden. De praktijk leert dat als de inzet te hoog is, de kans op falen groter wordt. Daarom is ons advies om met één begeleiding te starten, daarin te slagen en daarna (indien wenselijk) met een volgende leefstijlbegeleiding te starten.

 

 • Moet ik mijn patiënt op weg helpen met het maken van een keuze leefstijlbegeleiding?
  Het aanstippen van leefstijl in het gesprek met de patiënt is al voldoende. Het platform is zo ingericht dat u het gesprek alleen aan hoeft te gaan over leefstijl (algemeen) en dat de patiënt vervolgens op basis van eigen wensen en behoeften een keuze maakte voor een leefstijlbegeleiding die bij hem of haar past. U geeft dus alleen het voorzetje om de patiënt aan te melden. De patiënt doet de rest. Meer handvatten krijgen om de basisvaardigheden van het leefstijlgesprek te leren? Bekijk dan hier de opties.

 

 • Wat zijn de wachttijden voor een patiënt om te starten met leefstijlbegeleiding?
  Nadat de patiënt de volledige aanmeldingsprocedure heeft afgerond en een leefstijlbegeleiding heeft uitgekozen, streeft de gekozen leefstijlbegeleider ernaar om binnen enkele werkdagen contact op te nemen met de patiënt voor het maken van een afspraak. Die afspraak zal z.s.m. plaatsvinden. Op dit moment zijn hiervoor geen wachttijden.

 

 • Wat kost deelname aan een leefstijlbegeleiding?
  Doordat alle leefstijlbegeleidingen zijn ingekocht door zorgverzekeraars of gemeenten, zijn ze volledig tot grotendeels vergoed voor de patiënt. Soms is er sprake van een eigen risico, echter in het geval van tweede- of derdelijn patiënten, is deze meestal reeds aangesproken.

 

 • Moet mijn patiënt betalen voor deelname aan een leefstijlbegeleiding?
  Doordat alle leefstijlbegeleidingen zijn ingekocht door zorgverzekeraars of gemeenten, zijn ze volledig tot grotendeels vergoed voor de patiënt. Soms is er sprake van een eigen risico, echter in het geval van tweede- of derdelijn patiënten, is deze meestal reeds aangesproken.

 

 • Waar vind ik meer informatie over de leefstijlbegeleidingen?
  In het menu van de homepage van Beter Verwijs kunt u kiezen voor leefstijlbegeleidingen. Daar kunt u video’s bekijken en meer informatie lezen over het aanbod.

 

 • Ik weet een goede leefstijlbegeleiding, kan deze worden toegevoegd aan Beter Verwijs?
  Super! Laat het ons graag weten via: beterverwijs@radboudumc.nl, dan kijken we ernaar.

 

 • Ik zie alleen landelijke begeleidingen. Komen er ook lokale of regionale begeleidingen bij?
  Op termijn worden ook regionale en lokale leefstijlbegeleiding toegevoegd aan het platform.

 

Kwaliteit
 • Hoe zijn / worden leefstijlbegeleidingen geselecteerd en gekozen?
  Om iedere patiënt ongeacht woonplaats te voorzien, de kwaliteit te borgen en de financiële drempel voor patiënten weg te nemen, richt Beter Verwijs zich op leefstijlbegeleidingen met een landelijk bereik en die zijn ingekocht (en dus vergoed) door zorgverzekeraars of gemeenten.

 

 • Hoe weet ik dat de leefstijlbegeleider de juiste zorg levert?
  Om de kwaliteit te borgen richt Beter Verwijs zich op leefstijlbegeleidingen die zijn ingekocht (en dus goedgekeurd) door zorgverzekeraars of gemeenten.

 

Inhoud
 • Ik zie alleen begeleidingen voor voeding en beweging, klopt dat?
  Dat klopt, Beter Verwijs zal in de komende maanden het aanbod uitbreiden. Dan worden ook begeleidingen aangeboden voor slaap, ontspanning, middelen (roken) en verbinding. Zodra we een nieuwe leefstijlbegeleiding hebben opgenomen, volgt hiervan ook meer uitleg.

 

 • Aan wat voor leefstijlbegeleidingen kan ik denken per leefstijlthema? 
  Alle beschikbare leefstijlbegeleidingen zijn te vinden op Beter Verwijs onder het kopje ‘leefstijlbegeleidingen‘.

 

Terugkoppeling

 • Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van de voortgang van de patiënt, kan dat?
  Op dit is momenteel is het platform daar nog niet automatisch op ingericht. Momenteel sturen wij, wanneer er door een patiënt een keuze is gemaakt voor een leefstijlbegeleiding, een e-mail met de keuze. Wat veel zorgverleners nu zelf doen, is een eigen aantekening maken in het EPD van de patiënt. Zo kunt u er tijdens de follow-up naar informeren.

 

 • Krijg ik een update over hoe het met mijn patiënt is gegaan bij de leefstijlbegeleiding?
  Op dit is momenteel is het platform daar nog niet op ingericht. In de komende periode gaan we inventariseren in hoeverre daar behoefte aan is. Wat veel zorgverleners nu (als tijdelijke oplossing) doen, is een eigen aantekening maken in het EPD van de patiënt. Zo kunt u er tijdens de follow-up naar informeren.

 

Privacy

 • Welke gegevens van de patiënt worden er gevraagd? 
  In de eerste aanmeldfase (die u samen met de patiënt doorloopt), worden naam, e-mailadres en telefoonnummer van de patiënt gevraagd. De patiënt ontvangt dan persoonlijk een email met vervolgvragen die de patiënt dan buiten de spreekkamer kan voltooien. Aan het einde van deze tweede fase wordt, afhankelijk van de leefstijlbegeleiding gevraagd om aanvullende (niet-medische) gegevens, zoals de resterende NAW-gegevens, zorgverzekeraar, motivatie en bijzonderheden.

 

Overige

 • Brengt het voor onze afdeling extra kosten met zich mee als we patiënten verwijzen voor hulp bij bewegen, stoppen met roken etc.?
  Het gebruik van Beter Verwijs is voor zorgverleners en patiënten volledig kosteloos. De kosten voor de feitelijke leefstijlbegeleiding die voor patiënten op het platform worden aangeboden, zijn volledig tot grotendeels vergoed door de zorgverzekeraar of gemeente. Soms geldt een eigen risico. Zie per leefstijlbegeleiding wat de voorwaarden zijn.

 

 • Door wie wordt Beter Verwijs beheerd en onderhouden?Door Team Beter Gezond (onderdeel van Radboudumc), onder leiding van prof. dr. Bart Kiemeney, afdelingshoofd Department for Health Evidence Radboudumc.

 

 • Hoe wordt Beter Verwijs gefinancierd?
  Beter Verwijs wordt gefinancierd met subsidiemiddelen.

Trainingen

 • Hoe / waar kan ik een training volgen om het leefstijlgesprek aan te gaan?
  Er zijn verschillende trainingen en e-learnings beschikbaar die geschikt zijn voor elke zorgverlener in Nederland. Hierin leert u de basisvaardigheden van het leefstijlgesprek. Bekijk hier de mogelijkheden.

 

Vragen of opmerkingen

 • Ik of een patiënt heeft een vraag of opmerking over Beter Verwijs, waar kan ik terecht?
  U kunt alle vragen direct mailen naar: beterverwijs@radboudumc.nl Interesse of vragen vanuit ziekenhuizen, afdelingen of zorgketen? Dan kunt u ook een belverzoek aanvragen met Rogier Verstralen, projectleider Beter Gezond.