Leefstijlbegeleiding | Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)

De GLI staat voor Gecombineerde Leefstijl Interventie. De Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) is een leefstijlprogramma waarin je twee jaar onder begeleiding van een leefstijlcoach werkt aan jouw leefstijl. Het doel van de GLI is om jouw gedrag duurzaam te veranderen door middel van het aanleren van gezonde gewoontes. Een GLI bestaat uit groepsbijeenkomsten en individuele gesprekken. Het sportaanbod zit niet standaard in het GLI programma.

Hoe werkt het?
Het programma bestaat uit een behandelfase en een onderhoudsfase. Het gehele programma is fysiek (niet online). Tijdens de intake hoort u wanneer de volgende groep van start gaat en hoe programma er precies uitziet. Er kan gestart worden bij een minimale groepsgrootte van 10 personen.

Kosten: de GLI wordt volledig vergoed door de basisverzekering. Er is geen sprake van een eigen risico.
Het kan zijn dat er een advies wordt gegeven om extra te bewegen waarvoor bijvoorbeeld een fitness-abonnement nodig is of een lidmaatschap bij een andere sportvereniging. Deze kosten worden niet vergoed. Vraag dit na bij de aanbieder. 

Deelnamevoorwaarden: om deel te kunnen nemen is er allereerst een doorverwijzing nodig van de huisarts (deze regelt de leefstijlcoach van de GLI voor de deelnemer (in het geval van een verwijzing via Beter Verwijs).
– Deelname kan starten bij een groepsgrootte vanaf 10 personen.
– Deelname is alleen mogelijk bij overgewicht. Deelname kan bij:
1) een BMI (Body Mass Index) vanaf 25 én met een verhoogd risico op een of meer ziekten die met overgewicht samenhangen, zoals hart- en vaatziekten of diabetes type 2. Of
2) bij een BMI vanaf 30.
Een BMI laat zien of je een gezond gewicht hebt in verhouding tot je lengte.

Tijd: het programma duurt twee jaar. Per gemeente verschilt de startdatum (bij een groepsgrootte vanaf 10 personen) en locatie van het programma. De exacte startdatum en locatie hoort u tijdens de telefonische kennismaking met de GLI-coach. Het programma bestaat uit twee fases: jaar 1 en jaar 2 (zie hierboven beschreven).

Bekijk alle leefstijlbegeleidingen